🔎 
  
Manual de Live Systems

Procediments

Procediments

Aquest capítol documenta els procediments dins del ${project} per a les diferents tasques que necessiten la cooperació amb altres equips de Debian.

Publicacions majors

El llançament d'una nova versió de Debian inclou una gran quantitat de diferents equips que treballen junts per a fer que aixó succeeixi. En algun moment, l'equip Live arriba i construeix imatges en viu del sistema. Els requisits per a fer això són:

●  Un mirall que contingui les versions publicades dels arxius de debian i debian-security on pugui accedir el buildd de debian-live.

●  S'ha de conèixer el nom de la imatge (per exemple, debian-live-VERSION-ARCH-FLAVOUR.iso).

●  S'han de sincronitzar les dades de debian-cd (udeb exclude lists).

●  Les imatges es construeixen i s'en fa una rèplica a cdimage.debian.org.

Publicacions puntuals

●  Un cop més, necessitem miralls actualitzats de debian i debian-security.

●  Les imatges es construeixen i s'en fa una rèplica a cdimage.debian.org.

●  Enviar un anunci per correu electrònic.

Ùltima publicació puntual d'una versió de Debian

Recordar que s'han d'ajustar els miralls chroot i binary en la construcció de l'última sèrie d'imatges per a una versió de Debian després de canviar-les de ftp.debian.org a archive.debian.org. D'aquesta manera, les imatges prefabricades ja velles continuaran sent útils sense modificacions per part dels usuaris.

Plantilla per a anunciar una publicació puntual

Es pot generar un correu per a anunciar una publicació puntual mitjançant la plantilla següent i l'ordre:

 $ sed \
   -e 's|@MAJOR@|9.0|g' \
   -e 's|@MINOR@|9.0.1|g' \
   -e 's|@CODENAME@|stretch|g' \
   -e 's|@ANNOUNCE@|2017/msgXXXXX.html|g' 

Llegir el correu acuradament abans d'enviar-lo i passar-lo als altres per a la correcció d'errades.

 Updated Live @MAJOR@: @MINOR@ released

 The Live Systems Project is pleased to announce the @MINOR@ update of the
 Live images for the stable distribution Debian @MAJOR@ (codename "@CODENAME@").

 The images are available for download at:

  <http://live-systems.org/cdimage/release/current/>

 and later at:

  <http://cdimage.debian.org/cdimage/release/current-live/>

 This update includes the changes of the Debian @MINOR@ release:

  <https://lists.debian.org/debian-announce/@ANNOUNCE@>

 Additionally it includes the following Live-specific changes:

 * [INSERT LIVE-SPECIFIC CHANGE HERE]
 * [INSERT LIVE-SPECIFIC CHANGE HERE]
 * [LARGER ISSUES MAY DESERVE THEIR OWN SECTION]

 About Live Systems
 ------------------
 The Live Systems Project produces the tools used to build official
 live systems and the official live images themselves for Debian.

 About Debian
 ------------
 The Debian Project is an association of Free Software developers who
 volunteer their time and effort in order to produce the completely free
 operating system Debian.

 Contact Information
 -------------------
 For further information, please visit the Live Systems web pages at
 <http://live-systems.org/>, or contact the Live Systems team at
 <debian-live@lists.debian.org>. License: Aquest programa és un programari lliure: es pot redistribuir i/o modificar sota els termes de la Llicència Pública General de la GNU com és publicada per la Free Software Foundation, ja sigui la versió 3 de la Llicència, o (si ho preferiu) qualsevol versió posterior.

Aquest programa es distribueix amb l'esperança que sigui útil, però sense cap garantia, fins i tot sense la garantia implícita de COMERCIALITZACIÓ o ADEQUACIÓ PER A PROPÒSITS DETERMINATS. Vegeu la Llicència General Pública de la GNU per a més detalls.

Haurieu de rebre una còpia de la Llicència Pública General de la GNU amb aquest programa. Si no és així, consulteu http://www.gnu.org/licenses/.

El text complet de la Llicència Pública General de la GNU es pot trobar a /usr/share/common-licenses/GPL-3.


≅ SiSU Spine ፨ (object numbering & object search)

(web 1993, object numbering 1997, object search 2002 ...) 2024