🔎 
  
Podręcznik Systemów Live

Zarządzanie konfiguracją

Zarządzanie konfiguracją

Ten rozdział wyjaśnia, jak zarządzać konfiguracją live od początku jej tworzenia, przez kolejne zmiany i kolejne wersje oprogramowania live-build i obrazu live.

Radzenie sobie ze zmianami konfiguracji

Konfiguracje live rzadko są idealne na przy pierwszej próbie. Powinno się dodać opcje lb config z linii poleceń do wykonania pojedynczej kompilacji, ale bardziej typowe jest sprawdzać te opcje i kompilować ponownie aż do uzyskania satysfakcji. Aby poradzić sobie z tymi zmianami, potrzeba automatycznych skryptów, które zapewnią, że konfiguracja przechowywana jest w stanie spójnym.

Czemu używać automatycznych skryptów? Co one robią?

Polecenie lb config zapisuje opcje, które są wprowadzane do plików w #{config}/*# oraz wielu innym opcją przypisuje wartości domyślne. Jeśli uruchomisz lb config ponownie, nie skasuje to żadnych opcji, która została zapisana na podstawie początkowych opcji. Tak więc, na przykład, jeśli by uruchomić lb config ponownie z nową wartością dla --binary-images, wszelkie opcje zależne, które zostały przypisane jako domyślne dla poprzedniej dystrybucji mogą już nie współgrać z nowym ustawieniem. Pliki te nie są przeznaczone do odczytu lub edycji. Przechowują one wartości dla ponad stu opcji, więc nikt, nie mówiąc już o robieniu tego w pojedynkę, nie będzie mógł zobaczyć, które z tych opcji są faktycznie przypisane. I wreszcie, po uruchomieniu lb config, a następnie uaktualnieniu live-build a zdarza się, że zmieniają się nazwy opcji, config/* nadal będzie zawierać zmienne nazwane po staremu, które nie są już aktualne.

Z tych wszystkich powodów, skrypty auto/* czynią Twoje życie łatwiejszym. Są proste wrappery do poleceń lb config, lb build i lb clean, które są zaprojektowane, aby pomóc w zarządzaniu konfiguracją. Skrypt auto/config przechowuje toje polecenie lb config ze wszystkimi pożądanymi opcjami, skrypt auto/clean usuwa pliki zawierające wartości zmiennych konfiguracyjnych a skrypt auto/build zachowuje log build.log każdej kompilacji. Każdy z tych scenariuszy jest uruchamiany automatycznie przy każdym uruchomieniu odpowiedniego polecenia lb. Korzystając z tych skryptów, konfiguracja jest bardziej czytelna i jest przechowywana w sposoób wewnętrznie spójny z jednej wersji do następnej. Ponadto, będzie o wiele łatwiej zidentyfikować opcje, które należy zmienić po uaktualnieniu live-build i po przeczytaniu dokumentacji aktualizacji.

Użyj przykładowych automatycznych skryptów

Dla Twojej wygody, live-build jest dostarczany z przykładowymi skryptami powłoki do automatycznego kopiowania i edycji. Rozpocznij nową, domyślną konfigurację, a następnie skopiuj do niej przykłady:

 $ mkdir mójlive && cd mójlive && lb config
 $ mkdir auto
 $ cp /usr/share/doc/live-build/examples/auto/* auto/ 

Edytuj auto/config, dodając wszelkie opcje, jakie uważasz. Przykładowo:

#!/bin/sh
 lb config noauto \
   --architectures i386 \
   --linux-flavours 686-pae \
   --binary-images hdd \
   --mirror-bootstrap http://ftp.ch.debian.org/debian/ \
   --mirror-binary http://ftp.ch.debian.org/debian/ \
   "${@}" 

Teraz, za każdym razem kiedy korzystasz z lb config, auto/config skasuje konfigurację w oparciu o te opcje. Gdy chcesz wprowadzić zmiany do nich, należy edytować opcje w tym pliku zamiast przekazywać je do lb config. Podczas korzystania z lb clean, auto/clean oczyści pliki w config/* wraz z innymi produktami kompilacji. I wreszcie, kiedy używasz lb build, log kompilacji zostanie zapisany przez auto/build w build.log.

Uwaga: Specjalnny parametr noauto jest użyty tutaj, aby powstrzymać kolejne zapytania do auto/config, zapobiegając w ten sposób nieskończonej rekurencji. Upewnij się, że przypadkowo nie został usunięty podczas dokonywania zmiany. Również należy zadbać o to aby podczas dzielenia polecenia lb config na wiele lini dla czytelności, jak pokazano w powyższym przykładzie, nie zapomnisz odwrotnego ukośnika (\) na końcu każdej linii, która kontynuuje polecenie w następnej linijce.

Klonowanie konfiguracji opublikowanej przez Git

Użyj opcji lb config --config aby sklonować repozytorium Git, który zawiera konfigurację systemu live. Jeśli chcesz oprzeć swoją konfigurację na jednej dostarczanej przez ${project}, odwiedź http://live-systems.org/gitweb/ i szukaj repozytorium o nazwie live-images (obrazy live) w kategorii Packages (pakiety). To repozytorium zawiera konfiguracje dla prekompilowanych obrazów systemów live.

For example, to build a standard image, use the live-images repository as follows:

 $ mkdir live-images && cd live-images
 $ lb config --config git://live-systems.org/git/live-images.git
 $ cd images/standard 

Edytuj auto/config i ​​wszelkie inne rzeczy, których wymagasz do własnych potrzeb w drzewie katalogów config. Na przykład, nie nieoficjalne prekompilowane obrazy tworzy się dodając po prostu --archive-areas “main contrib non-free”.

Opcjonalnie można zdefiniować skrót w konfiguracji Git przez dodanie następujących opcji do ${HOME}/.gitconfig:

 [url "git://live-systems.org/git/"]
     insteadOf = lso: 

Dzięki temu można skorzystać z lso: wszędzie, gdzie trzeba podać adres repozytorium git live-systems.org. Jeśli również opuścisz opcjonalny przyrostek .git, rozpoczynając nowy obraz przy użyciu tej konfiguracji jest to tak proste:

 $ lb config --config lso:live-images 

Klonowanie całego repozytorium live-images (obrazów live) sciąga konfigurację używaną dla kilku różnych obrazów. Jeśli masz ochotę na budowę innego obrazu po zakończeniu pracy z pierwszym, przejdź do innego katalogu i ponownie w miarę potrzeb dokonaj zmian.

W każdym przypadku należy pamiętać, że za każdym razem trzeba będzie budować obraz jako super-użytkownik: lb buildLicense: Ten program jest wolnym oprogramowaniem: możesz go rozprowadzać dalej i / lub modyfikować zgodnie z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Free Software Foundation, według wersji 3 tej Licencji lub (według Twojego wyboru) dowolnej późniejszej wersji

Ten program jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie użyteczny, ale BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI; bez nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. Patrz GNU General Public License aby uzyskać więcej szczegółów.

Powinieneś otrzymać kopię Licencji GNU General Public License wraz z tym programem. Jeśli nie, odwiedź http://www.gnu.org/licenses/.

Pełny tekst licencji GNU General Public można znaleźć w pliku /usr/share/common-licenses/GPL-3.


≅ SiSU Spine ፨ (object numbering & object search)

(web 1993, object numbering 1997, object search 2002 ...) 2024