🔎 
  
Podręcznik Systemów Live

Table of Contents

O tym podręczniku

O tym podręczniku

O tym podręczniku

Dla niecierpliwych

Definicje

Autorzy

Wnoszenie wkładu do tego dokumentu

Nanoszenie zmian

Tłumaczenie

O ${project}

O ${project}

Motywacja

Co jest nie tak w moim dotychczasowym systemie live?

Czemu tworzyć nasz własny system live?

Filozofia

Tylko niezmienione pakiety z działu Debian “main”

Bez konfiguracji pakietów systemu live

Kontakt

Użytkownik

Instalacja

Instalacja

Wymagania

Instalowanie live-build

Z repozytorium Debiana

Ze źródła

Ze zrzutów deweloperskich

Instalowanie live-boot i live-config

Z repozytorium Debiana

Ze źródła

Ze zrzutów deweloperskich

Podstawy

Podstawy

Co to jest system live?

Pobieranie prekompilowanych obrazów

Using the web live image builder

Używanie i przestrogi dotyczące Web buildera

Pierwsze kroki: budowanie obrazu ISO-hybrydy

Korzystanie z hybrydowego obrazu ISO live

Wypalanie obrazu ISO na fizycznym nośniku

Kopiowanie obrazu ISO-hybrydy na nośnik USB

Wykorzystanie przestrzeni pozostałej na nośniku USB

Uruchamianie nośnika live

Używanie wirtualnej maszyny do testowania

Testowanie obrazu ISO z użyciem QEMU

Testowanie obrazu ISO z użyciem VirtualBox'a

Budowanie i używanie obrazu HDD

Budowanie obrazu netboot

Serwer DHCP

Serwer TFTP

Serwer NFS

Netboot testing HowTo

Qemu

Webbooting

Getting the webboot files

Uruchamianie obrazów webboot

Przegląd narzędzi

Przegląd narzędzi

Pakiet live-build

Polecenie lb config

Wcięcia

Polecenie lb build

Polecenie lb clean

Pakiet live-boot

Pakiet live-config

Zarządzanie konfiguracją

Zarządzanie konfiguracją

Radzenie sobie ze zmianami konfiguracji

Czemu używać automatycznych skryptów? Co one robią?

Użyj przykładowych automatycznych skryptów

┥Klonowanie konfiguracji opublikowanej przez Git┝┤#344├

Dostosowywanie zawartości

Opis dostosowywania

Konfiguracja podczas kompilacji vs. podczas uruchamiania systemu

Etapy kompilacji

Uzupełnienie lb config plikami

Zadania dostosowywania

Dostosowywanie instalacji pakietów

Dostosowywanie instalacji pakietów

Źródła pakietu

Dystrybucja, działy archiwum i tryb

Serwery lustrzane dystrybucji

┥Serwery lustrzane dystrybucji używane podczas budowania obrazu┝┤#381├

Serwery lustrzane dystrybucji użyte podczas uruchomienia

Dodatkowe repozytoria

Wybieranie pakietów do instalacji

Lista pakietów

Używanie metapakietów

Lokalna lista pakietów

Lokalna lista pakietów binarnych

Wygenerowana lista pakietów

Używanie instrukcji warunkowych w listach pakietów.

Usuwanie pakietu podczas instalacji

Pulpit i zadania językowe

Rodzaj jądra i wersja

Niestandardowe jądra

┥Instalowanie zmodyfikowanych pakietów lub pakietów innych firm┝┤#448├

Używanie packages.chrootdo instalacji niestandardowych pakietów

Używanie repozytoriium APT aby zainstalować niestandarkowe pakiety

Niestandardowe pakiety i APT

Konfigurowanie APT podczas kompilacji

Wybieranie apt lub aptitude

Używanie serwera proxy z APT

Podkręcanie APT celu zaoszczędzenia miejsca

Przekazywanie opcji do apt lub aptitude

Pinning APT

Dostosowywanie zawartości

Dostosowywanie zawartości

Uwzględnianie

Lokalnie uwzględniane w chroot/live

Lokalnie uwzględniane dane binarne

Haki

Lokalne haki chroot/live

Haki podczas uruchamiania

Lokalne haki binarne

Wstępne ustawienie pytań Debconfa (Preseeding)

Dostosowywanie zdarzeń podczas uruchamiania systemu

┥Dostosowywanie zdarzeń podczas uruchamiania systemu┝┤#528├

Personalizacja użytkownika live

Ustawianie lokalizacji i języka

Persistence

Plik persistence.conf

Używanie więcej niż jednego magazynu persistence

Using persistence with encryption

Dostosowywanie obrazu binarnego

Dostosowywanie obrazu binarnego

Programy ładujące (ang. Bootloadery)

Metadane ISO

Dostosowywanie Instalatora Debiana

Dostosowywanie Instalatora Debiana

Typy Instalatora Debiana

Dostosowywanie Instalatora Debiana przez preseeding

Dostosowywanie zawartości Instalatora Debiana

Projekt

Wnoszenie wkładu do tego projektu

Wnoszenie wkładu do tego projektu

Wprowadzanie zmian

Zgłaszanie błędów

Zgłaszanie błędów

Znane problemy

Przebuduj od zera

Używaj aktualnych pakietów

Zbierz potrzebne informacje

Wyizoluj prawdopodobną wadę, jeśli to możliwe

Wybierz odpowiedni pakiet dla którego zgłaszasz błąd

W czasie budowania podczas ładowania początkowego (bootstrapping)

W czasie budowania podczas instalacji pakietów

W czasie uruchamiania

W czasie gdy system jest już uruchomiony

Spróbuj wykonać parę kroków

Gdzie zgłaszać błędy

Styl Kodowania

Styl Kodowania

Kompatybilność

Wcięcia

Zawijanie

Zmienne

Różne

Procedury

Procedury

Główne wydanie

Wydanie Docelowe

Ostatnie Wydanie Docelowe Debiana

Szablon obwieszczenia dla wydania docelowego

Repozytorium Git

Repozytorium Git

Obsługa wielu repozytoriów

Przykłady

Przykłady

Przykłady

Używanie przykładów

Samouczek 1: Domyślny obraz

Samouczek 2: Narzędzie przeglądarka

Samouczek 3: Spersonalizowany obraz

Pierwsza zmiana

Druga zmiana

Kiosk-klient serwera VNC

Bazowy obraz dla nośnika USB z 128MB pamięci.

Pulpit GNOME w lokalnym języku oraz instalator

Dodatek

Przewodnik redakcyjny

Przewodnik redakcyjny

Wytyczne dla autorów

Funkcje językowe

Procedury

Wytyczne dla tłumaczy

Wskazówki tłumaczeniaLicense: Ten program jest wolnym oprogramowaniem: możesz go rozprowadzać dalej i / lub modyfikować zgodnie z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Free Software Foundation, według wersji 3 tej Licencji lub (według Twojego wyboru) dowolnej późniejszej wersji

Ten program jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie użyteczny, ale BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI; bez nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. Patrz GNU General Public License aby uzyskać więcej szczegółów.

Powinieneś otrzymać kopię Licencji GNU General Public License wraz z tym programem. Jeśli nie, odwiedź http://www.gnu.org/licenses/.

Pełny tekst licencji GNU General Public można znaleźć w pliku /usr/share/common-licenses/GPL-3.


≅ SiSU Spine ፨ (object numbering & object search)

(web 1993, object numbering 1997, object search 2002 ...) 2024