🔎 
  
Podręcznik Systemów Live

Procedury

Procedury

Rozdział ten dokumentuje procedury dla ${project} dla różnych zadań, które wymagają współpracy z innymi zespołami w Debianie.

Główne wydanie

Wydawanie nowej stabilnej wersji głównej Debiana zawiera wiele różnych zespołów pracujących razem, aby tak się stało. W pewnym momencie, na zespół live dochodzi do pewnego momentu i buduje obrazy systemów live. Wymagania, aby to zrobić to:

●  Serwer lustrzany zawierający wydane wersje dla Debiana i archiwum debian-bezpieczeństwa, które mogą uzyskać dostęp buildd debian-live.

●  Nazwy obrazu muszą być znane (np. debian-live-WERSJA-ARCH-FLAVOUR.iso).

●  Dane z debian-cd muszą zostać zsynchronizowane (listy wykluczające udeb).

●  Obrazy są budowane i przechowywane na cdimage.debian.org.

Wydanie Docelowe

●  Ponownie potrzebujemy zaktualizowanych serwerów lustrzanych Debiana i debian-security.

●  Obrazy są budowane i przechowywane na cdimage.debian.org.

●  Wyślij wiadomość z obwieszczeniem.

Ostatnie Wydanie Docelowe Debiana

Pamiętaj, aby dostosować zarówno chroot i serwery lustrzane z pakietami binarnymi przy budowie ostatniego zestawu obrazów dla wydania Debiana po to został przeniesione z ftp.debian.org do archive.debian.org. W ten sposób stare prekompilowane obrazy live będą wciąż użyteczne bez modyfikacji dokonanych przez użytkownika.

Szablon obwieszczenia dla wydania docelowego

Email z obwieszczeniem dla wydania docelowego może być wygenerowany przy użyciu poniższego szablonu i następującego polecenia:

 $ sed \
   -e 's|@MAJOR@|9.0|g' \
   -e 's|@MINOR@|9.0.1|g' \
   -e 's|@CODENAME@|stretch|g' \
   -e 's|@ANNOUNCE@|2017/msgXXXXX.html|g' 

Proszę dokładnie sprawdzić wiadomość przed wysłaniem i przekazać ją innym, aby dokonali korekt.

 Updated Live @MAJOR@: @MINOR@ released

 The Live Systems Project is pleased to announce the @MINOR@ update of the
 Live images for the stable distribution Debian @MAJOR@ (codename "@CODENAME@").

 The images are available for download at:

  <http://live-systems.org/cdimage/release/current/>

 and later at:

  <http://cdimage.debian.org/cdimage/release/current-live/>

 This update includes the changes of the Debian @MINOR@ release:

  <https://lists.debian.org/debian-announce/@ANNOUNCE@>

 Additionally it includes the following Live-specific changes:

 * [WPISZ TUTAJ SPECYFICZNĄ DLA LIVE ZMIANĘ]
 * [WPISZ TUTAJ SPECYFICZNĄ DLA LIVE ZMIANĘ]
 * [POWAŻNIEJSZE PROBLEMY MOGĄ WYMAGAĆ SWOJEJ OSOBNEJ SEKCJI]

 About Live Systems
 ------------------
 The Live Systems Project produces the tools used to build official
 live systems and the official live images themselves for Debian.

 About Debian
 ------------
 The Debian Project is an association of Free Software developers who
 volunteer their time and effort in order to produce the completely free
 operating system Debian.

 Contact Information
 -------------------
 For further information, please visit the Live Systems web pages at
 <http://live-systems.org/>, or contact the Live Systems team at
 <debian-live@lists.debian.org>. License: Ten program jest wolnym oprogramowaniem: możesz go rozprowadzać dalej i / lub modyfikować zgodnie z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Free Software Foundation, według wersji 3 tej Licencji lub (według Twojego wyboru) dowolnej późniejszej wersji

Ten program jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie użyteczny, ale BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI; bez nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. Patrz GNU General Public License aby uzyskać więcej szczegółów.

Powinieneś otrzymać kopię Licencji GNU General Public License wraz z tym programem. Jeśli nie, odwiedź http://www.gnu.org/licenses/.

Pełny tekst licencji GNU General Public można znaleźć w pliku /usr/share/common-licenses/GPL-3.


≅ SiSU Spine ፨ (object numbering & object search)

(web 1993, object numbering 1997, object search 2002 ...) 2024