🔎 
  
Podręcznik Systemów Live

Dostosowywanie Instalatora Debiana

Dostosowywanie Instalatora Debiana

Obrazy systemów live mogą być zintegrowane z Instalatorem Debiana. Istnieje wiele różnych typów instalacji, różniących się tym, co jest załączone w obrazie i jak działa instalator.

Proszę zwrócić uwagę na uważne wykorzystanie wielkich liter, podczas odnoszenia się do “Debian Installer” (ang. Instalatora Debiana) w tej sekcji - kiedy jest stosowany tak, że odnosi się wyraźnie do oficjalnego instalatora dla systemu Debian, a nie cokolwiek innego, to jest często postrzegana w skrócie jako “d-i”.

Typy Instalatora Debiana

Trzy główne rodzaje instalatora to:

Instalator Debiana “Normal”: To jest normalny obraz systemu live z oddzielnym jądrem i initrd, który (gdy wybrany z odpowiedniego menu programu ładującego) uruchamia do standardowej instancji Instalatora Debiana, tak jakby pobrano obraz płyty Debiana i uruchomiło się go. Obrazy zawierające system typu live i inny niezależny instalator są często określane jako “połączone obrazy” (ang. combined images).

Na takich obrazach, Debian jest instalowany przez pobieranie i instalowanie pakietów .deb za pomocą debootstrap, z lokalnych mediów lub jakiegoś opartego na sieci, w wyniku czego domyślny systemu Debian jest instalowany na dysku twardym.

Cały proces może być zapisany w pliku preseed i dostosowany na wiele różnych sposób, przeczytaj odpowiednie strony w instrukcji Instalatora Debiana, aby uzyskać więcej informacji. Kiedy utworzysz działający plik preseed, live-build może automatycznie umieścić go w Twoim obrazie i włączyć go dla Ciebie.

Instalator Debiana “Live”: To jest obraz systemu live z oddzielnym jądrem i initrd, który (gdy wybrany z odpowiedniego menu programu ładującego) uruchamia do instancji Instalatora Debiana.

Instalacja będzie przebiegać w identyczny sposób do instalacji “normalnej” opisanej powyżej, ale na tym samym etapie instalacji, zamiast używać debootstrap aby pobrać i zainstalować pakiety, systemu plików obrazu live zostanie skopiowany do celu. Jest to możliwe dzięki specjalnym pakiecie udeb zwanym live-installer.

Po tym etapie, Instalator Debiana kontynuuje normalnie, instalując i konfigurując elementy, takie jak programy ładujące i lokalnych użytkowników, itp.

Uwaga: aby zapewnić wsparcie dla wpisów zarówno normalnych i instalatora live w bootloaderze (ang. programie ładującym) na tym samym nośniku live, należy wyłączyć instalatora live przez wpis w pliku preseed live-installer/enable=false.

Instalator Debiana “Desktop”: Niezależnie od wybranego rodzaju Instalatora Debiana, di może zostać uruchomiony z pulpitu, klikając na jego ikonę. Jest bardziej przyjazny użytkownikowi w niektórych sytuacjach. W celu skorzystania z tej opcji, pakiet debian-installer-launcher musi zostać uwzględniony.

Należy pamiętać, że domyślnie, live-build nie obejmuje obrazów Instalatora Debiana w obrazach, musi to być sprecyzowane przez lb config. Również należy również pamiętać, że aby działał “Desktop Installer” (ang. instalator uruchamiany z poziomu pulpitu) to jądro systemu live musi być zgodne z jądrem wykorzystywanym przez d-i dla określonej architektury. Na przykład:

 $ lb config --architectures i386 --linux-flavours 586 \
         --debian-installer live
 $ echo debian-installer-launcher >> config/package-lists/my.list.chroot  

Dostosowywanie Instalatora Debiana przez preseeding

Jak opisano w Podręczniku Instalatora Debiana, Załącznik B na https://www.debian.org/releases/stable/i386/apb.html, “Plik preseed dostarcza sposób, aby ustawić odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie procesu instalacji, bez konieczności ręcznego wprowadzania odpowiedzi, podczas instalacji. Pozwala to w pełni zautomatyzować większość rodzajów instalacji, a nawet oferuje kilka funkcji niedostępnych w zwykłych instalacjach.” Takie dostosowanie jest najlepiej osiągane używając live-build poprzez umieszczenie konfiguracji w pliku preseed.cfg zawartym w config/includes.installer/. Na przykład, aby ustawić lokalizację na en_US:

 $ echo "d-i debian-installer/locale string en_US" \
         >> config/includes.installer/preseed.cfg  

Dostosowywanie zawartości Instalatora Debiana

Do celów doświadczalnych lub debugowania, możesz zechcieć dołączyć lokalnie zbudowany element di w paczce udeb. Należy umieścić je w config/packages.binary/, aby włączyć je do obrazu. Również dodatkowe lub zamienne pliki i katalogi mogą być zawarte w initrd instalatora, w sposób podobny do Uwzględnianie lokalne live/chroot, poprzez umieszczenie materiałów w config/includes.installer/.License: Ten program jest wolnym oprogramowaniem: możesz go rozprowadzać dalej i / lub modyfikować zgodnie z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Free Software Foundation, według wersji 3 tej Licencji lub (według Twojego wyboru) dowolnej późniejszej wersji

Ten program jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie użyteczny, ale BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI; bez nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. Patrz GNU General Public License aby uzyskać więcej szczegółów.

Powinieneś otrzymać kopię Licencji GNU General Public License wraz z tym programem. Jeśli nie, odwiedź http://www.gnu.org/licenses/.

Pełny tekst licencji GNU General Public można znaleźć w pliku /usr/share/common-licenses/GPL-3.


≅ SiSU Spine ፨ (object numbering & object search)

(web 1993, object numbering 1997, object search 2002 ...) 2024