🔎 
  
Podręcznik Systemów Live

Dostosowywanie zawartości

Dostosowywanie zawartości

Ten rozdział omawia dokładną regulację dostosowywania zawartości systemu poza samym wybieraniem pakietów do wyboru, które będą zawarte. Uwzględnianie pozwala dodać lub wymienić dowolne pliki w obrazie systemu live, haki pozwalają na wykonanie dowolnego polecenia na różnych etapach produkcji oraz w czasie rozruchu a opcji preseeding pozwala skonfigurować pakiety, gdy są zainstalowane poprzez dostarczenie odpowiedzi na pytania debconfa.

Uwzględnianie

Chociaż najlepiej byłoby gdyby system live zawierał się wyłącznie z plików dostarczonych przez całkowicie niemodyfikowane pakiety, to czasami wygodniejszym jest, dostarczenie lub zmodyfikowanie pewnych treści za pomocą plików. Korzystając z uwzględniania, można dodać (lub wymienić) dowolne pliki w systemie obrazu live. live-build dostarcza dwa takie mechanizmy wykorzystania:

●  Lokalne uwzględnianie chroot: Pozwoli Ci dodać lub zastąpić pliki w systemie plików chroot/live. Zobacz Lokalne uwzględnianie chroot/live, aby uzyskać więcej informacji.

●  Lokalne uwzględnianie danych binarnych: Pozwoli Ci dodać lub zastąpić pliki w obrazie binarnym. Zobacz Lokalnych uwzględnianie danych binarnych, aby uzyskać więcej informacji.

Proszę zobaczyć Definicje aby uzyskać więcej informacji na temat różnicy między obrazami “binarnymi” a obrazami “live”.

Lokalnie uwzględniane w chroot/live

Lokalnie uwzględnione w chroot mogą być używane, aby dodać lub zastąpić pliki w systemie plików chroot/live, tak aby mogły być one użyte w systemie live. Typowym zastosowaniem jest dostarczenie szkieletowego katalogu użytkownika (/etc/skel) używanego przez system live do tworzenia katalogu domowego użytkownika live. Innym jest dostarczanie plików konfiguracyjnych, które mogą być po prostu dodane lub podmienione w obrazie bez przetwarzania; zobacz Lokalne haki chroot/live, czy potrzebne jest przetwarzanie.

Aby dołączyć pliki, po prostu dodaj je do katalogu config/includes.chroot. Ten katalog odnosi się do katalogu root / systemu live. Na przykład, aby dodać plik /var/www/index.html do systemu live, użyj:

 $ mkdir -p config/includes.chroot/var/www
 $ cp /path/to/my/index.html config/includes.chroot/var/www 

Konfiguracja będzie mieć następujący układ:

- config
  [...]
   |-- includes.chroot
   |  `-- var
   |    `-- www
   |      `-- index.html
  [...] 

Lokalnie uwzględnione w chroot są instalowane po instalacji pakietów, tak że pliki zainstalowane przez pakiety są zastępowane.

Lokalnie uwzględniane dane binarne

Aby zawierać materiały takie jak filmy lub dokumentacja na systemie plików nośnika tak, aby były one dostępne od razu po włożeniu nośnika bez uruchamiania systemu live, możesz użyć lokalnego uwzględniania danych binarnych. Działa to w podobny sposób do lokalnego uwzględniania w chroot/live. Załóżmy na przykład, że pliki ~/video_demo.* to filmy demonstacyjne systemu live opisanego przez i dowiązane przez stronę indeksu HTML. Wystarczy skopiować materiał z config/includes.binary/ w następujący sposób:

 $ cp ~/video_demo.* config/includes.binary/ 

Pliki te pojawią się teraz w katalogu głównym nośnika live.

Haki

Haki pozwalają poleceniom aby były wykonywane w etapach chroot i binarnym kompilacji w celu dostosowania obrazu.

Lokalne haki chroot/live

Aby uruchomić komendy na etapie chroot, należy utworzyć skrypt hak z przyrostkiem .hook.chroot zawierającym polecenia w katalogu config/hooks/. Hak będzie działać w chroot po resztę konfiguracji chroot zastosowano, więc pamiętaj, aby zapewnić, że konfiguracja zawiera wszystkie pakiety i pliki do Twoich potrzeb haka w celu uruchomienia. Zobacz przykładowe skrypty hak chroot dla różnych zadań dostosowywania wspólnej chroot przewidzianych w # {/ usr / share / doc / live-build / przykłady / haki} #, który można skopiować lub linku do korzystania z nich w swoim własnym konfiguracji.

Haki podczas uruchamiania

Aby wykonać polecenia przy starcie systemu, możesz dostarczyć haki live-config, jak wyjaśniono w jego podręczniku man w sekcji “Customization” (ang. dostosowywanie). Przeanalizuj własne haki live-config dostarczone w /lib/live/config/, zwracając uwagę na numery sekwencji. Następnie dodaj swój własne hak z odpowiednim prefiksem numeru sekwencji, albo jako lokalnie uwzględnione w chroot w config/includes.chroot/lib/live/config/, lub w postaci niestandardowego pakietu omówione w Instalowanie zmodyfikowanych pakietów lub pakietów innych firm.

Lokalne haki binarne

Aby uruchomić komendy na etapie binarnym, należy utworzyć skrypt hak z przyrostkiem .hook.binary zawierającym polecenia w katalogu config/hooks/. Hak będzie uruchomiony po wszystkich innych binarnych poleceniach, ale przed binary_checksums; ostatnim poleceniem. Polecenia haka nie działają w środowisku chroot, więc należy zadbać, aby nie modyfikować żadnych plików poza drzewem kompilacji albo może to uszkodzić system kompilacji! Zobacz przykładowe skrypty binarne dla różnych typowych binarnych zadań dostosowywania przewidzianych w /usr/share/doc/live-build/examples/hooks, które można skopiować lub utworzyć dowiązanie symboliczne aby skorzystać z nich w swojej własnej konfiguracji.

Wstępne ustawienie pytań Debconfa (Preseeding)

Pliki w katalogu config/preseed/ z rozszerzeniem .cfg w następującym etapie (.chroot lub .binary) są brane pod uwagę jako pliki preseed debconfa i są instalowane za pomocą live-build przez debconf-set-selections podczas odpowiedniego etapu.

Aby uzyskać więcej informacji o debconf, proszę przeczytaj debconf(7) z pakietu debconf.License: Ten program jest wolnym oprogramowaniem: możesz go rozprowadzać dalej i / lub modyfikować zgodnie z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Free Software Foundation, według wersji 3 tej Licencji lub (według Twojego wyboru) dowolnej późniejszej wersji

Ten program jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie użyteczny, ale BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI; bez nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. Patrz GNU General Public License aby uzyskać więcej szczegółów.

Powinieneś otrzymać kopię Licencji GNU General Public License wraz z tym programem. Jeśli nie, odwiedź http://www.gnu.org/licenses/.

Pełny tekst licencji GNU General Public można znaleźć w pliku /usr/share/common-licenses/GPL-3.


≅ SiSU Spine ፨ (object numbering & object search)

(web 1993, object numbering 1997, object search 2002 ...) 2024