🔎 
  
Podręcznik Systemów Live

O tym podręczniku

O tym podręczniku

This manual serves as a single access point to all documentation related to the ${project} and in particular applies to the software produced by the project for the Debian 9.0 “${stable}” release. An up-to-date version can always be found at http://live-systems.org/

Podczas, gdy podręcznik live-manual skupia się przede wszystkim na pomocy w budowaniu systemu live, a nie na tematach użytkownika końcowego. To użytkownik końcowy również może znaleźć przydatne informacje w następujących sekcjach: Podstawy obejmuje pobieranie skompilowanych obrazów i przygotowanie obrazów tak aby były uruchamiany z nośnika przenośnego lub z sieci, równocześnie używanie web builder lub uruchamianie live-build bezpośrednio w systemie. Dostosowywanie zachowania w czasie działania systemu opisuje kilka opcji, które mogą zostać określone podczas startu, na przykład wybieranie układu klawiatury i ustawienia regionalne, używając opcji persistence.

Niektóre z poleceń zawartych w tekście muszą być wykonywane z uprawnieniami superużytkownika, które mogą być uzyskane przez stanie się użytkownikiem root poprzez su lub używając sudo. Aby odróżnić te polecenia, które mogą być wykonywane przez nieuprzywilejowanego użytkownika i te wymagające praw administratora, polecenia zostały poprzedzone przez odpowiednio by $ or # . Symbol ten nie jest częścią polecenia.

Dla niecierpliwych

Wierzymy, że wszystko w tym podręczniku jest ważne, przynajmniej dla niektórych z naszych użytkowników. Zdajemy sobie sprawę również, że zawiera on dużo materiału do sprostania. I że może chciałbyś doświadczyć szybkich postępów w używaniu oprogramowania przed zagłębianiem się w szczegóły. Dlatego sugerujemy czytanie w następującej kolejności.

Najpierw przeczytaj rozdział, O tym podręczniku, od początku, kończąc na sekcji Warunki. Następnie przejdź do trzech ćwiczeń na początku sekcji Przykłady mającej na celu nauczyć Cię podstaw budowania obrazu i dostosowywania. Najpierw przeczytaj Używanie przykładów, następnie Tutorial 1: Domyślny obraz, Tutorial 2: Narzędzie przeglądarka i wreszcie Tutorial 3: Spersonalizowany obraz. Pod koniec tych tutoriali, będziesz mieć ogólny zarys tego, co można zrobić z systemami live.

Zachęcamy do powrotu i bardziej dogłębnej analizy podręcznika, być może następnym razem czytanie Podstaw, przejrzenie lub pominięcie Budowanie obrazu netboot, a skończywszy czytając Omówienie dostosowywania i rozdziałów, które po nim następują. W tym momencie, mamy nadzieję, że są zostałeś zainteresowany tym, co można zrobić z systemami live i zmotywowany, aby przeczytać resztę tego podręcznika, od deski do deski.

Definicje

●  System live: System operacyjny, który można uruchomić bez instalacji na dysku twardym. Systemy live nie zmieniają lokalnego systemu(-ów) lub pliku(-ów) już zainstalowany na dysku twardym komputera, chyba że zostało to specjalnie ustawione. Systemy live są zwykle uruchamiane z nośników takich jak płyty CD, DVD lub pamięci USB. Niektóre mogą się także uruchamiać z sieci (za pośrednictwem obrazów netboot, patrz Budowanie obrazu netboot) i przez Internet (za pomocą parametru startowego fetch=URL, patrz Webbooting). webbooting).

●  Nośnik live: W odróżnieniu od systemu live, nośnik live odnosi się do dysku CD, DVD lub pamięci USB, gdzie znajdują się pliki binarne stworzone przez live-build, które są używane do uruchamiania systemu live. Szerzej, termin ten odnosi się również do każdego miejsca, w którym znajdują się te pliki binarne, które są potrzebne do uruchomienia systemu live, również takich miejsc jak miejsca dla plików startowych w sieci.

●  ${project}: Projekt, który dostarcza, między innymi pakiety: live-boot, live-build, live-config, live-tools i live-manual.

●  System hosta: Środowisko użyte do stworzenia systemu live.

●  System docelowy: Środowisko użyte do uruchomienia systemu live.

●  live-boot: Zbiór skryptów wykorzystywanych do uruchamiania systemów live.

●  live-build: Zbiór skryptów wykorzystywanych do budowy niestandardowych systemów live.

●  live-config: Zbiór skryptów używane do konfiguracji systemu live w czasie procesu bootowania.

●  live-tools: Zbiór dodatkowych skryptów wykorzystywanych do wykonywania pożytecznych zadań w ramach uruchomionego systemu live.

●  live-manual: Dokument ten jest tworzony w pakiecie o nazwie live-manual.

●  Debian Installer (d-i): Oficjalny system instalacyjny dystrybucji Debian.

●  Parametry startowe: Parametry, które mogą być wprowadzone w wierszu bootloadera, aby wpłynąć na jądro lub live-config.

●  chroot: Program chroot, chroot(8), pozwala na uruchomienie różnych instancji środowiska GNU / Linux na jednym systemie bez ponownego uruchomiania go.

●  Obraz binarny: Plik zawierający system live, takie jak live-image-i386.hybrid.iso lub live-image-i386.img.

●  Dystrybucja docelowa: dystrybucja, na której opierać się będzie system żywo. To może się różnić od dystrybucji systemu hosta.

●  stable/testing/unstable: Dystrybucja stable, obecnia nazwa kodowa to ${stable}, zawiera najnowsze oficjalnie wydanie dystrybucji Debian. Dystrybucja testing, tymczasowo nadana nazwa kodowa to ${testing}, ​​to obszar postoju przed następnym wydaniem stable. Główną zaletą korzystania z tej dystrybucji jest to, że zawiera nowsze wersje oprogramowania w stosunku do wydania stable. Dystrybucja unstable, trwale nazwana sid, to ta gdzie zachodzi aktywny rozwój Debian. Ogólnie rzecz biorąc, to dystrybucja prowadzona jest przez deweloperów i tych, którzy lubią życie na krawędzi. W tym podręczniku, mamy tendencję do korzystania z nazw kodowych wydań, takich jak ${testing} lub sid, bo głównie w tych wydaniach jest zawarte to co aktualnie zawierają narzędzia same w sobie.

Autorzy

Lista Autorów (w kolejności alfabetycznej):

●  Ben Armstrong

●  Brendan Sleight

●  Carlos Zuferri

●  Chris Lamb

●  Daniel Baumann

●  Franklin Piat

●  Jonas Stein

●  Kai Hendry

●  Marco Amadori

●  Mathieu Geli

●  Matthias Kirschner

●  Richard Nelson

●  Trent W. Buck

Wnoszenie wkładu do tego dokumentu

Intencją niniejszy podręcznik jest dziłanie jako projekt społeczny, a więc wszelkie propozycje usprawnień i zmian są bardzo mile widziane. Proszę przejrzyj sekcję Przyczynianie się do projektu w celu uzyskania szczegółowych informacje na temat sposobu pobrania klucza do wysyłania zmian i jak wnosić dobre zmiany.

Nanoszenie zmian

W celu dokonania zmian w podręczniku angielskim musisz edytować odpowiednie pliki w manual/en/, ale przed złożeniem swojego wkładu, należy przejrzeć swoją pracę. Aby wyświetlić podgląd live-manual, upewnij się, że pakiety potrzebne do budowy to są zainstalowane przez wykonanie:

 # apt-get install make po4a ruby ruby-nokogiri sisu-complete  

Możesz zbudować live-manual z głównego katalogu swojego zapytania GIT przez wykonanie:

 $ make build  

Ponieważ zbudowanie podręcznika we wszystkich obsługiwanych językach zajmuje trochę czasu, autorzy mogą zdecydować, że wygodniej będzie skorzystać z jednego z szybko korygujących skrótów podczas zamieszczania nowej dokumentacji, którą dodali do podręcznika angielskiego. Używanie PROOF=1 tworzy live-manual w formacie HTML, ale bez posegmentowanych plików HTML, a przy użyciu PROOF=2 tworzy się live-manual w formacie PDF, ale tylko sformatowane jako A4 i listowy pionowy. Dlatego korzystając z jednej z możliwości opcji PROOF= można zaoszczędzić sporo czasu, np.:

 $ make build PROOF=1  

Gdy zatwierdzasz jedno z tłumaczeń możliwe jest zbudowanie tylko dla jednego języka, przez wykonanie, np.:

 $ make build LANGUAGES=pl  

Jest też możliwe, aby zbudować po typie dokumentu, np:

 $ make build FORMATS=pdf  

Lub kombinacja obu, np:

 $ make build LANGUAGES=pl FORMATS=html  

Po rewizji swojej pracy i upewnieniu się, że wszystko jest w porządku, nie należy używać make commit chyba aktualizujesz już istniejące tłumaczenia, i w tym przypadku, nie należy mieszać zmian do instrukcji angielskiej i tłumaczeń w tej samej wysłanej zmianie, ale należy użyć osobnych zgłoszeń zmian dla każdego tłumaczenia. Zobacz sekcję Tłumaczenie, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tłumaczenie

W celu przetłumaczenia live-manual, wykonaj następujące kroki, w zależności od tego, czy rozpoczynasz tłumaczenie od zera czy też kontynuujesz pracę na już istniejącym tłumaczeniu:

●  Rozpocznij nowe tłumaczenie od zera

●  Przetłumacz pliki about_manual.ssi.pot, about_project.ssi.pot i index.html.in.pot w manual/pot/ na swój język używając swojego ulubionego edytora (np. poedit) i wyślij przetłumaczony plik .po do listy mailingowej, aby sprawdzić ich integralność. Sprawdzanie integralności live-manual sprawdza, nie tylko czy pliki .po są w 100% przetłumaczone, ale również wykrywa ewentualne błędy.

●  Po sprawdzeniu, aby włączyć nowy język w autobuild to wystarczy dodać początkowo przetłumaczone pliki do manual/po/${LANGUAGE}/ i ​​uruchomić make commit. A następnie, edytować manual/_sisu/home/index.html dodając nazwę języka i jego nazwy w języku angielskim w nawiasach.

●  Kontynuuj pracę z już rozpoczętym tłumaczeniem

●  Jeśli Twój język docelowy został już dodany, można losowo kontynuować tłumaczenia pozostałych plików .po w manual/po/${LANGUAGE}/ za pomocą dowolnego edytora (np. poedit).

●  Nie zapomnij, że musisz uruchomić make commit w celu zapewnienia, że przetłumaczone podręczniki są aktualizowane z plików .po i że możesz przeglądać swoje zmiany uruchomamiając make build przed git add ., następnie git commit -m “Translating...” (Tłumaczenie...) i git push. Pamiętaj, że polecenie make build może zająć dużo czasu, możesz wybrać indywidualnie korygowane języki jak wyjaśniono w Zatwierdzanie zmian

Po uruchomieniu make commit zobaczysz jakiś przewijający się tekst. Są to przede wszystkim informacyjne komunikaty o statusie przetwarzania, a także niektóre wskazówki na temat tego, co mogłoby być zrobione, aby poprawić live-manual. Chyba, że widzisz błąd krytyczny, zazwyczaj w takim wypadku możesz kontynuować i wysłać swój wkład w tłumaczenie.

live-manual składa się z dwóch narzędzi, które mogą w znacznym stopniu pomóc tłumaczom znaleźć nieprzetłumaczone i zmienione ciągi znaków. Pierwszy z nich jest “make translate”. Uruchamia skrypt, który mówi dokładnie ile nie przetłumaczonych ciągów jest ​​w każdym pliku .po. Drugi, “make fixfuzzy”, działa tylko na zmienionych ciągach znaków, ale to pomaga znaleźć je i edytować jeden po drugim.

Należy pamiętać, że nawet jeśli te narzędzia mogą być bardzo pomocne do pracy z tłumaczeniami w linii poleceń, to korzystanie z wyspecjalizowanego narzędzia jak poedit jest zalecanym sposobem, aby wykonać zadanie. Jest to również dobry pomysł, aby zapoznać się z dokumentacjami Debian o lokalizacjach (l10n) i tymi specyficznymi dla live-manual: Poradnik dla tłumaczy.

Uwaga: Możesz użyć make clean aby oczyścić swoje drzewo git przed zamieszczeniem. Ten krok nie jest obowiązkowy, dzięki plikowi .gitignore, ale dobrą praktyką jest uniknać zatwierdzania plików odruchowo.License: Ten program jest wolnym oprogramowaniem: możesz go rozprowadzać dalej i / lub modyfikować zgodnie z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Free Software Foundation, według wersji 3 tej Licencji lub (według Twojego wyboru) dowolnej późniejszej wersji

Ten program jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie użyteczny, ale BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI; bez nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. Patrz GNU General Public License aby uzyskać więcej szczegółów.

Powinieneś otrzymać kopię Licencji GNU General Public License wraz z tym programem. Jeśli nie, odwiedź http://www.gnu.org/licenses/.

Pełny tekst licencji GNU General Public można znaleźć w pliku /usr/share/common-licenses/GPL-3.


≅ SiSU Spine ፨ (object numbering & object search)

(web 1993, object numbering 1997, object search 2002 ...) 2024