🔎 
  
Podręcznik Systemów Live

O ${project}

O ${project}

Motywacja
Co jest nie tak w moim dotychczasowym systemie live?

Gdy ${project} został zainicjowany, było już dostępnych kilka systemów live opartych na Debianie i które teraz świetnie się spisują. Z punktu widzenia Debian większość z nich ma jednak jedną lub więcej z następujących wad:

●  Nie są to projekty Debian i dlatego nie posiadają także wsparcia ze strony Debian.

●  Mieszają rózne dystrybucje, np.: testing i unstable.

●  Wspierają tylko i386.

●  Modyfikują zachowanie i/lub wygląd pakietów przez obcinanie ich w celu zaoszczędzenia miejsca.

●  Zawierają pakiety z poza archiwum Debian.

_ * Są dostarczane z jądrem systemu zawierającym dodatkowe łaty, które nie są częścią Debian.

●  Są duże i powolne a ze względu na swoją zwykłą wielkość, a zatem nie nadają się do zagadnień odzyskiwania.

●  Nie są one dostępne na różnych nośnikach, np. CD, DVD, USB-stick czy obrazy netboot.

Czemu tworzyć nasz własny system live?

Debian to Uniwersalny system operacyjny: Debian będzie posiadał system live do przetestowania i dokładnego zaprezentowania systemu Debian z następującymi głównymi zaletami:

●  Będzie pod-projektem Debian.

●  Będzie odzwierciedlał stan aktualnej dystrybucji.

●  Będzie wspierał tak wiele architektur jak to tylko możliwe.

●  Będzie się składał tylko z niezmienionych pakietów Debian.

●  Nie będzie zawierał żadnych pakietów, które nie są w archiwum Debian.

●  Będzie korzystał z niezmienionego jądro Debian bez dodatkowych poprawek.

Filozofia
Tylko niezmienione pakiety z działu Debian “main”

Będziemy używać tylko pakietów z repozytorium Debian w sekcji “main”. Sekcja “non-free” nie jest częścią Debian, a zatem nie może być używana do budowania oficjalnych obrazów systemu live.

Nie będziemy zmieniać żadnych pakietów. Zawsze, gdy będziemy musieli coś zmienić, zrobimy to w porozumieniu z opiekunem tego pakietu w Debianie.

W drodze wyjątku, nasze własne pakiety, takie jak live-boot, live-build lub live-config mogą być zastosowane tymczasowo z własnego repozytorium z przyczyn rozwojowych (np. do tworzenia zrzutów rozwojowych). Zostaną one przesłane do Debian na bieżąco.

Bez konfiguracji pakietów systemu live

Na tym etapie nie będziemy dostarczać lub też instalować przykładowych lub alternatywnych konfiguracji pakietów. Wszystkie pakiety będą użyte w u ich podstawowych konfiguracjach takich jakie są po normalnej instalacji Debian.

Za każdym razem, gdy potrzebujemy innej domyślnej konfiguracji, zrobimy to w porozumieniu z opiekunem pakietu w Debianie.

System do konfigurowania pakietów jest dostarczony przez użycie debconf'a; umożliwiając instalację niestandardowo skonfigurowanych pakietów w Twoim niestandardowo stworzonym obrazie systemu live. A dla prekompilowanych obrazów live zdecydowaliśmy, aby pozostawić pakiety w swojej domyślnej konfiguracji, chyba że będzie to absolutnie niezbędne do pracy w środowisku live. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, wolimy dostosowywać pakiety w archiwum Debian, aby lepiej pracowały w systemie live w porównaniu do dokonywania zmian w live toolchain lub konfiguracji obrazu prekompilownego} # klonuj-konfiguracja-przez-git. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz {Omówienie dostosowywania.

Kontakt

●  Lista Mailingowa: Podstawowym kontaktem do projektu jest lista mailingowa na https://lists.debian.org/debian-live/. Możesz napisać do listy bezpośrednio przez zadresowanie poczty do debian-live@lists.debian.org. Archiwa listy dostępne są na https://lists.debian.org/debian-live/.

●  IRC: Wielu użytkowników i deweloperów jest obecnych na kanale #debian-live na irc.debian.org (OFTC). Kiedy zadajesz pytanie na IRC, prosimy o cierpliwie czekać na odpowiedź. W przypadku, gdy odpowiedz nie pojawi się, napisz na listę mailingową.

●  BTS: Debian Bug Tracking System} ┥https://www.debian.org/Bugs/ (BTS) zawiera informacje o błędach zgłoszonych przez użytkowników i deweloperów. Każdy błąd ma przypisany swój numer i jest przechowywany, dopóki nie zostaje on oznaczony jako rozwiązany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz {Zgłaszanie błędów┝┤bugs.html├.License: Ten program jest wolnym oprogramowaniem: możesz go rozprowadzać dalej i / lub modyfikować zgodnie z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Free Software Foundation, według wersji 3 tej Licencji lub (według Twojego wyboru) dowolnej późniejszej wersji

Ten program jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie użyteczny, ale BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI; bez nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. Patrz GNU General Public License aby uzyskać więcej szczegółów.

Powinieneś otrzymać kopię Licencji GNU General Public License wraz z tym programem. Jeśli nie, odwiedź http://www.gnu.org/licenses/.

Pełny tekst licencji GNU General Public można znaleźć w pliku /usr/share/common-licenses/GPL-3.


≅ SiSU Spine ፨ (object numbering & object search)

(web 1993, object numbering 1997, object search 2002 ...) 2024