🔎 
  
Podręcznik Systemów Live

Instalacja

Instalacja

Wymagania

Budowanie obrazów systemu live ma bardzo niewielkie wymagania systemowe:

●  Dostęp do konta (root) super-użytkownika

●  Aktualna wersja live-build

●  Powłoka zgodna z POSIX, taka jak bash lub dash

●  debootstrap

●  Linux 2.6 lub nowszy.

Należy pamiętać, że użycie Debiana lub dystrybucji pochodzącej od Debian nie jest wymagane - live-build będzie działać na prawie każdej dystrybucji spełniającej powyższe wymagania.

Instalowanie live-build

Możesz zainstalować live-build na wiele różnych sposobów:

●  Z repozytorium Debiana

●  Ze źródła

●  Ze zrzutów deweloperskich

Jeśli używasz Debiana, zalecanym sposobem jest zainstalowanie live-build poprzez repozytorium Debiana.

Z repozytorium Debiana

Zwyczajnie zainstaluj live-build jak każdą inną paczkę:

 # apt-get install live-build 

Ze źródła

live-build jest opracowana z wykorzystaniem systemu kontroli wersji Git. W systemach opartych na Debianie, jest on dostarczany przez pakiet git. Aby sprawdzić najnowszy kod, wykonaj:

 $ git clone git://live-systems.org/git/live-build.git 

Możesz zbudować i zainstalować własną paczkę Debiana wykonując:

 $ cd live-build
 $ dpkg-buildpackage -b -uc -us
 $ cd .. 

Teraz zainstaluj którąkolwiek świeżo zbudowaną paczkę #{.deb}, wedle wyboru, np.

 # dpkg -i live-build_4.0-1_all.deb 

Możesz również zainstalować live-build bezpośrednio w swoim systemie wykonując:

 # make install 

i odinstalować go wykonując:

 # make uninstall 

Ze zrzutów deweloperskich

Jeśli nie chcesz, kompilować i zainstalować live-build ze źródła, możesz użyć zrzutów deweloperskich. Są to automatycznie zbudowane paczki z najnowszej wersji Git i są one dostępne na http://live-systems.org/debian/.

Instalowanie live-boot i live-config

Uwaga: Nie musisz instalować live-boot lub live-config w systemie do tworzenia niestandardowych systemów żywych. Jednak ten sposób nie zaszkodzi i jest przydatny do celów porównawczych. Jeśli chcesz tylko przejrzeć dokumentację, możesz zainstalować pakiety live-boot-doc i live-config-doc oddzielnie.

Z repozytorium Debiana

Zarówno live-boot oraz live-config są dostępne w repozytorium Debiana, tak jak w Instalacji live-build.

Ze źródła

Aby używać najnowszych źródeł z repozytorium GIT, użyj poniższego polecenia. Proszę upewnij się, że zapoznałeś się z warunkami wymienionymi w Warunkach.

●  Sklonuj źródła live-boot i live-config

 $ git clone git://live-systems.org/git/live-boot.git
 $ git clone git://live-systems.org/git/live-config.git 

Poradź się podręcznikiem man pakietół live-boot i live-config aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostosowywania, jeżeli to jest Twój powód do budowania tych pakietów ze źródeł.

●  Zbuduj pliki .deb live-boot i live-config

Musisz budować obraz albo na dystrybucji docelowej lub w środowisku chroot zawierającym platformę docelowej: oznacza to, czy celem jest ${testing} to obraz należy budować na ${testing}.

Używaj osobistych konstruktorów takich jak pbuilder lub sbuild, jeżeli istnieje potrzeba zbudowania live-boot na dystrybucji docelowej, która różni się od systemu budowania. Na przykład, dla obrazów ${testing} live, zbuduj live-boot w środowisku chroot ${testing}. Jeśli dystrybucja docelowa zgadza się z dystrybucją systemu kompilacji, można wtedy zbudować bezpośrednio na wbudowanym systemie, używając dpkg-buildpackage (dostarczanego przez pakiet dpkg-dev):

 $ cd live-boot
 $ dpkg-buildpackage -b -uc -us
 $ cd ../live-config
 $ dpkg-buildpackage -b -uc -us 

●  Użyj mających wygenerowanych plików .deb

Przez to, że live-boot i live-config są instalowane przez system live-build, instalacji pakietów w systemie gospodarza nie jest wystarczająca: należy traktować wygenerowane pliki deb jak inne pakiety niestandardowe.. Ponieważ z reguły celem budowania ze źródła jest testowanie nowe rzeczy w krótkim okresie przed oficjalną premierą, poinstruuj się Instalowanie zmodyfikowanych paczek innych firm, aby tymczasowo umieścić odpowiednie pliki w konfiguracji. W szczególności należy zauważyć, że oba pakiety są podzielone na rodzajowe części, część dokumentacji i jeden lub więcej części dodatkowych. Obejmują część rodzajową, tylko jeden back-end (część dodatkowa) dopasowana do konfiguracji i ewentualnie część dokumentacji. Zakładając, że budujesz obraz live w bieżącym katalogu i wszystkie wygenerowane paczki .deb dla pojedynczej wersji obu pakietów znajdują się w katalogu powyżej, te polecenia bash skopiują wszystkie odpowiednie pakiety, w tym domyślne dla nich back-endy:

 $ cp ../live-boot{_,-initramfs-tools,-doc}*.deb config/packages.chroot/
 $ cp ../live-config{_,-sysvinit,-doc}*.deb config/packages.chroot/ 

Ze zrzutów deweloperskich

Możesz pozwolić live-build automatycznie skorzystać z najnowszych zrzutów deweloperskich live-boot i live-live-config przez skonfigurowanie repozytorium pakietu live-systems.org jako repozytorium innych firm w katalogu konfiguracyjnym live-build.License: Ten program jest wolnym oprogramowaniem: możesz go rozprowadzać dalej i / lub modyfikować zgodnie z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Free Software Foundation, według wersji 3 tej Licencji lub (według Twojego wyboru) dowolnej późniejszej wersji

Ten program jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie użyteczny, ale BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI; bez nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. Patrz GNU General Public License aby uzyskać więcej szczegółów.

Powinieneś otrzymać kopię Licencji GNU General Public License wraz z tym programem. Jeśli nie, odwiedź http://www.gnu.org/licenses/.

Pełny tekst licencji GNU General Public można znaleźć w pliku /usr/share/common-licenses/GPL-3.


≅ SiSU Spine ፨ (object numbering & object search)

(web 1993, object numbering 1997, object search 2002 ...) 2024