🔎 
  
Podręcznik Systemów Live

Zgłaszanie błędów

Zgłaszanie błędów

Systemy live są dalekie od doskonałości, ale chcemy, uczynić je jak najbliższe perfekcji - z Waszą pomocą. Nie wahaj się zgłosić błąd. Lepiej jest wypełnić raport dwa razy niż wcale. Ten rozdział zawiera zalecenia dotyczące sposobu składania raportów o błędach.

Dla niecierpliwych:

●  Zawsze należy sprawdzić najpierw aktualizacje statusu obrazu na naszej stronie internetowej http://live-systems.org/, w poszukiwaniu znanych problemów.

●  Przed wysłaniem raportu o błędzie zawsze spróbuj odtworzyć problem z najnowszą wersją gałęzi live-build, live-boot, live-config i live-tools, których używasz (jak najnowsza wersja 4.x live-build, jeśli używasz live-build 4).

●  Spróbuj podać jak najwięcej specyficznych informacji, jak to tylko możliwe o błędzie. Obejmuje to (co najmniej) wersję używanych live-build, live-boot, live-config i live-tools oraz dystrybucję systemu live którą kompilujesz.

Znane problemy

Ponieważ Debian testing} * i Debian *{unstable dystrybucjami ruchomymi, w przypadku określenia jednej z nich jako dystrybucji systemu docelowego, kompilowanie nie zawsze zakończy się sukcesem.

Jeśli budowanie systemu opartego na testing lub unstable powoduje u Ciebie zbyt wiele trudności, raczej wykorzystaj wydanie stable. live-build zawsze ustawia domyślnie wydanie stable.

Obecnie znane problemy wymienione są w ramach sekcji “status” na naszej stronie internetowej w http://live-systems.org/.

To jest poza zakresem tej instrukcji, aby szkolić się poprawnie identyfikować i naprawiać problemy pakietów z dystrybucji rozwojowych, jednak istnieją dwie rzeczy, których zawsze można spróbować: Jeśli kompilowanie nie powiedzie się, gdy docelową dystrybucją jest testing, to spróbuj z unstable. Jeśli unstable również nie działa, to przywróć do dystrybucji testing i przypnij nowszą wersję wadliwego pakietu z wersji unstable (patrz Przypinanie APT aby uzyskać szczegóły).

Przebuduj od zera

Aby upewnić się, że dany błąd nie jest spowodowany nie w pełni wyczyszczonym budowanym systemem, proszę zawsze odbudować cały system live od podstaw, aby sprawdzić, czy błąd jest powtarzalny.

Używaj aktualnych pakietów

Używanie przestarzałych pakietów może powodować poważne problemy podczas próby odtworzenia (i ostatecznego rozwiązania) problemu. Upewnij się, że system na którym kompilujesz jest aktualny i wszelkie pakiety zawarte w obrazie również.

Zbierz potrzebne informacje

Proszę dostarczyć wystarczającą ilość informacji z raportem. Obejmujące co najmniej, dokładną wersję live-build, gdzie napotkano błąd i kroki, jak go odtworzyć. Proszę użyć zdrowego rozsądku i przedstawić wszelkie inne istotne informacje, jeśli uważasz, że może to pomóc w rozwiązaniu problemu.

Aby w pełni wykorzystać Twój raport o błędzie, będziemy potrzebować przynajmniej następujących informacji:

●  Architektura systemu hosta

●  Dystrybucja systemu hosta

●  Wersja live-build na systemie hosta

●  Version of debootstrap on the host system

●  Architektura systemu live

●  Dystrybucja systemu live

●  Wersja live-boot na systemie live

●  Wersja live-config na systemie live

●  Wersja live-tools na systemie live

Można wygenerować log procesu kompilacji przy użyciu polecenia tee. Polecamy robić to automatycznie przy użyciu skryptu auto/build (patrz Zarządzanie konfiguracją w celu uzyskania szczegółów).

 # lb build 2>&1 | tee build.log  

W czasie uruchamiania live-boot i live-config przetrzymują swoje logi w /var/log/live/. Sprawdź je w poszukiwaniu błędów.

Dodatkowo, aby wykluczyć inne błędy, zawsze dobrym pomysłem jest, aby spakować do archiwum tar swój katalog config/ i przesłać go gdzieś (nie należy wysłać go jako załącznik do listy), tak aby można spróbować odtworzyć napotkane błędy. Jeśli sprawia to trudność (np. ze względu na rozmiar) można użyć wyjścia z polecenia lb config --dump, które tworzy podsumowanie drzewa konfiguracyjnego (czyli np. listę plików w podkatalogach config/, ale bez załączania ich).

Pamiętaj, aby wysłać wszystkie dzienniki i logi, które zostały wyprodukowane z ustawień regionalnych angielskich, np. uruchom polecenia live-build ze zmiennymi LC_ALL=C lub LC_ALL=en_US.

Wyizoluj prawdopodobną wadę, jeśli to możliwe

Jeśli to możliwe, należy wyizolować przypadek do najmniejszej zmiany, które generuje błąd. Nie zawsze jest łatwo to zrobić, więc jeśli nie możesz dodać takiej informacji do raportu, nie martw się. Jednakże, jeśli użytkownik dobrze planuje swój cykl rozwoju, przy użyciu małych zestawów zmian na iterację, można być w stanie wyizolować problem poprzez budowę prostszej konfiguracji “bazy”, która blisko pasuje do rzeczywistej konfiguracji oraz tylko uszkodzony zestaw zmian do niej dodany. Jeśli masz trudności z sortowaniem, które z Twoich zmian wygenerowały błąd, może to znaczyć, że uwzględniono za dużo w każdym zestawie zmian i powinno się raczej kształcić w mniejszych krokach.

Wybierz odpowiedni pakiet dla którego zgłaszasz błąd

Jeśli nie wiesz, który komponent jest odpowiedzialny za błąd, lub jeśli błąd jest ogólnym błędem dotyczącym systemów live, można wypełnić raport błędu dotyczący pseudo-pakietu debian-live.

Jednak będziemy wdzięczni, jeśli postarasz się zawęzić pole możliwości, w których może pojawiać się błąd.

W czasie budowania podczas ładowania początkowego (bootstrapping)

live-build first bootstraps a basic Debian system with debootstrap. If a bug appears here, check if the error is related to a specific Debian package (most likely), or if it is related to the bootstrapping tool itself.

W obu przypadkach nie jest to błąd w systemie live, ale w samym Debianie i prawdopodobnie nie możemy naprawić go bezpośrednio. Proszę zgłosić taki błąd jako dotyczący narzędzia ładowania początkowego (ang. bootstraping tool) lub uszkodzonego pakietu.

W czasie budowania podczas instalacji pakietów

live-build instaluje dodatkowe pakiety z archiwum Debiana i w zależności od używanej dystrybucji Debian i codziennego stanu archiwum, może się to nie powieść. Jeśli błąd pojawi się w tym miejscu, należy sprawdzić, czy błąd jest powtarzalny w normalnym systemie.

Jeśli jest to przypadek, gdzie błąd nie występuje w systemie live, ale w Debianie - zgłoś go jako dotyczący wadliwego pakietu. Uruchomienie debootstrap niezależnie od samej kompilacji systemu live lub uruchomianie lb bootstrap - debug daje więcej informacji.

Ponadto, w przypadku korzystania z lokalnego serwera lustrzanego i/lub jakichkolwiek serwerów proxy i doświadczania problemów prosimy zawsze najpierw spróbować odtworzyć czyności z użyciem oficjalnego serwera lustrzanego.

W czasie uruchamiania

Jeśli obraz nie uruchamia się, należy zgłosić go do listy wraz z informacjami wymaganymi w Zbierz potrzebne informacje. Nie zapomnij wspomnieć, jak/kiedy dokładnie obraz nie zadziałał, czy był użyty za pomocą wirtualizacji lub rzeczywistego sprzętu. Jeśli korzystasz z technologii wirtualizacji w jakiejkolwiek formie, proszę zawsze uruchomić go na prawdziwym sprzęcie przed zgłoszeniem błędu. Zapewnienie zrzutu ekranu awarii jest również bardzo pomocne.

W czasie gdy system jest już uruchomiony

Jeśli pakiet został zainstalowany, ale nie działa gdy system live faktycznie działa, jest to prawdopodobnie błąd w systemie live. Jednakże:

Spróbuj wykonać parę kroków

Przed zgłoszeniem błędu, proszę poszukaj w internecie danego komunikatu o błędzie lub objawu jaki otrzymujesz. Ponieważ jest mało prawdopodobne, że jesteś jedyną osobą, która zmaga się ze szczególnym problem. Zawsze jest szansa, że został on już omówiony w innym miejscu i zaproponowano już możliwe rozwiązanie, obejście lub patch.

Należy zwrócić szczególną uwagę na listę mailingową systemów live, jak również strona główna, ponieważ zawierają one prawdopodobnie najbardziej aktualne informacje. Jeśli takowa informacja istnieje, zawsze należy zawrzeć odniesienie do niej w swoim raporcie o błędzie.

Ponadto, należy sprawdzić aktualne wykazy błędów dla live-build, live-boot, live-config i live-tools, aby zobaczyć, czy coś podobnego nie zostało już zgłoszone.

Gdzie zgłaszać błędy

${project} śledzi wszystkie błędy w systemie śledzenia błędów (BTS). Aby uzyskać informacje na temat korzystania z tego systemu, zobacz https://bugs.debian.org/. Możesz też przesłać błędy używając polecenia #{reportbug} z pakietu o tej samej nazwie.

Ogólnie rzecz biorąc, należy zgłaszać błędy podczas kompilacji: jako dotyczące pakietu live-build, błędy podczas uruchamiania: live-boot oraz błędy w czasie działania systemu live: jako dotyczące live-config. Jeśli nie jesteś pewien, który pakiet będzie odpowiedni lub potrzebujesz więcej pomocy, przed złożeniem zgłoszenia błędu, zgłoś raport dotyczący pseudo-pakietu debian-live. Zajmiemy się wtedy nim i przypiszemy do odpowiedniego pakietu.

Należy pamiętać, że błędy znalezione w dystrybucji pochodzących od Debiana (takich jak Ubuntu, i inne) nie powinny być zgłaszane do BTS Debiana, chyba że błędy te mogą być odtworzone w Debianie przy użyciu oficjalnych pakietów Debiana.License: Ten program jest wolnym oprogramowaniem: możesz go rozprowadzać dalej i / lub modyfikować zgodnie z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Free Software Foundation, według wersji 3 tej Licencji lub (według Twojego wyboru) dowolnej późniejszej wersji

Ten program jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie użyteczny, ale BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI; bez nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. Patrz GNU General Public License aby uzyskać więcej szczegółów.

Powinieneś otrzymać kopię Licencji GNU General Public License wraz z tym programem. Jeśli nie, odwiedź http://www.gnu.org/licenses/.

Pełny tekst licencji GNU General Public można znaleźć w pliku /usr/share/common-licenses/GPL-3.


≅ SiSU Spine ፨ (object numbering & object search)

(web 1993, object numbering 1997, object search 2002 ...) 2024